Üretim Kapasitemiz

Fabrikamız 180.000 ton
buğday kırma kapasitesine
sahiptir.

Kaliteli Un

İyi bir un kalitesi için
buğdayın iyi temizlenmesi
gerekir.

Topraktan Sofranıza

Türkiye'nin en bereketli
topraklarından sofralarınıza
uzanan mükemmel yolculuk.
m

Mısır Kurutma

Saatte 60 ton kurutma kapasitemiz ile günlük 750 - 800 ton yaş mısır kurutabiliyoruz.

m

Üretim Kontrol Laboratuvarı

Zırgan Üretim Kontrol Laboratuvarında hektolitre, rutubet, gluten, gluten indeksi, düşme sayısı analizi ve kontrolleri yapılır.

m

Buğdayın Temizlenmesi

Buğdayda bulunan yabancı maddeler buğdayın bileşiminden farklı olduğu için unun rengini ve kalitesini bozabilir. İyi bir un kalitesi için iyi temizlik gerekir. Un kalitemizi gösteren etmenlerden birisi de budur.

Bereketli Topraklardan Sofranıza